چاپ کردن این صفحه

راهنمای انتخاب فن

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
نوشته شده توسط  | منتشرشده در: مجموعه ۱

فن بر اساس سه پارامتر اصلی انتخاب می شود :

  1. دانسیتۀ گاز
  2. فشار
  3. ظرفیت

سایر پارامترها بر روی ساختار مکانیکی فن تأثیر گذاشته و باید در هنگام سفارش مورد توجه قرار گیرند.

1. دانیسیته گاز :

منحنی های مشخصه و دیاگرام های انتخاب فن، بر اساس عملکرد فن در شرایط هوای استاندارد 20 C و 760 mmHg و رطوبت نسبی 65% و دانسیته 1.2 kg/m3 تنظیم شده است. در صورت داشتن شرایط غیراستاندارد، با استفاده از دیاگرام دانسیته، دانسیته واقعی گاز را در شرایط کارکرد بدست می آوریم.

2. ظرفیت :

ظرفیت های مشخص شده در دیاگرام ها، ظرفیت واقعی گاز در مکش میباشد. در مواردی که ظرفیت در شرایط نرمال 0 C  و 760 mmHg داده شده باشد، ظرفیت نرمال Qn باید به ظرفیت استاندارد Qn که مبنای انتخاب در دیاگرام میباشد تبدیل گردد. اگر دانسیته گاز در شرایط واقعی d باشد، Q0 از رابطه زیر بدست می آید:
Q0 = Qn x 1.293/d

3. فشار :

فشارهای مشخص شده در دیاگرام، نشاندهنده فشار در شرایط استاندارد 20 C , 760 mmHg و 65% است . در شرایط غیراستاندارد، باید فشار در شرایط واقعی H به فشار در شرایط استاندارد H0 که مبنای انتخاب در دیاگرام است تبدیل گردد:
H0 = H x 1.20/d

4. توان :

قدرت مصرفی فن  P0 در دیاگرام ها، مربوط به شرایط استاندارد است، قدرت مصرفی فن P در شرایط واقعی عبارت است از : 

P = P0 x d /1.20

بازدید 7194 بار
Network Administrator

مدیر واحد IT

آخرین‌ها از Network Administrator